Records 1 - 20 of 23

 
Page 1 of 2
Name   Gift Amount  
Alex & Julia P.
$50.00
Anonymous
$40.00
Anonymous
Unavailable by Donor Request
Dina Bastounis
$50.00
Kalliopi Tochtamis
$50.00
Liliane Kupelian
$100.00
Martha Giannopoulos
$50.00
Mr. David Romano
$60.00
Nilde Fazi
$50.00
Romaniw Family
$100.00
Stella Alifierakis
$50.00
Vicky Kaliotzakis
$20.00
Konstantina Thanos
$50.00
Athina Potamis
$20.00
Helen Davlouros
$40.00
Arsenia Papadatos
$50.00
Abraham Romano
$120.00
Stavroula Makris
$20.00
David Romano
$50.00
Orli Romano
$50.00

Records 1 - 20 of 23

]]